30,5
Pelplin, jaz, przenoska prawym brzegiem 20 m. Za zastawkami płytko, holowanie kajaków. Most drogowy. Z lewej strony monumentalna ceglana katedra gotycka, jedna z najcenniejszych w Polsce - zwiedzanie po zgłoszeniu się przy furcie seminarium. Dwa mosty drogowe, za drugim bystrze.

Pelplin
Istnienie Pelplina datuje się 1274 roku, kiedy to książę Mestwin założył tu opactwo cysterskie. Prawa miejskie nadano miastu dopiero w 1931 r. W mieście znajduje się gotycki zespół klasztorny cystersów...

28,8
Most kolejowy, pod nim bystrze. Na prawym brzegu wieś Rożental, dalej - laski.

20,4
Stocki Młyn, elektrownia wodna. Z prawej wieś Kulice. Przenoska prawą stroną przez drogę i stromo w dół obok jazów. Holowanie kajaków po rumowisku, mało wody aż do połączenia z kanałem z elektrowni. Obfite zadrzewienie przybrzeżne, przeszkód mało.

Elektrownia wodna Stocki Młyn
Poprzednio w tym samym przekroju rzeki Wierzycy użytkowany był młyn wodny, o którym brak bliższych danych. Pierwszym właścicielem elektrowni była Elektrownia Obwodowa Pomorze Stocki Młyn sp.z o.o...

14,1
Ujście rzeczki Janki z prawej strony.

12,2
Brody, most drogowy. Wysokie, połogie lewe zbocza doliny.

6,0
Most kolejowy, kilkaset metrów za nim elektrownia w Brodzkich Młynach. Przenoska prawą stroną przez drogę 60 m. Bystrza, zwalone drzewa, nurt pod gałęziami wierzb. Ostatni dość trudny odcinek.

1,5
Gniew, most na drodze nr 1. Pod nim bystrze. Kilkaset metrów dalej most drewniany, przy którym najdogodniej zakończyć spływ. W pobliżu zabytkowe centrum Gniewu: zamek krzyżacki, ratusz, gotycki kościół i kamieniczki.

Gniew
Pierwsza wzmianka o grodzie pochodzi z roku 1229, prawa miejskie uzyskał Gniew w 1297 r. Miasto zachowało unikatowy, gotycki układ zabudowy z fragmentami murów obronnych, baszt i domów przymurnych...

0,0
Ujście Wierzycy do Wisły, zaraz za nim prom na Wiśle.